Kalibrering

Kalibrering

De fleste selskaper har krav til årlig kalibrering av momentverktøy. Dette gjelder både manuell momentnøkkel og hydraulisk momenttrekker. kNm Hydraulikk utfører kalibreringer av mekanisk momentnøkkel samt pneumatisk og hydraulisk momentverktøy av alle fabrikater. 

Hvorfor skal utstyret kalibreres ?

Periodisk kalibrering av moment verktøy gir deg en trygghet om at utstyret er i forsvarlig stand og at du oppnår innstilt moment innenfor gitte toleranser.  Etter sertifiseringen utstedes det et kalibreringssertifikat som dokumenterer at verktøyet er i henhold til fabrikkspesifikasjonene. All dokumentasjon er sporbar og lagres elektronisk på våre servere. 

Mobil kalibrering

kNm Hydraulikk tilbyr mobil kalibrering hos kunde. Dette gjelder både mekanisk og hydaulisk momentverktøy.
Ta kontakt for en uavhengig tredjeparts vurdering av ditt verktøy.
Send en forespørsel til kalibrering@knm-hydraulikk.no
kNm Hydraulikk er Atlas Copcos foretrukne boltingpartner
kNm Hydraulikk er Atlas Copcos foretrukne boltingpartner
kNm Hydraulikk
Engelsvollveien 264
4353 Klepp Stasjon

Tlf:   + 47 95 25 13 10
Fax:   + 47 51 42 38 25

post@knm-hydraulikk.no
© Copyright 2015 kNm Hydraulikk