Kurs i flensearbeid, NS-EN 1591-4

Kurs i flensearbeid, NS-EN 1591-4

kNm Hydraulikk tilbyr kurs i flensearbeid i henhold til NS-EN- 1591-4 ( tidligere Norsk Olje og Gass og OLF retningslinje 118). Kurset øker kompetansen og gir grunnleggende kunnskaper innen forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med boltetrekking av flenseforbindelser på trykksatte systemer 

Her får utførende personell testet sine ferdigheter under kontrollerte forhold og under kyndig opplæring. Kurset inneholder en kombinasjon av teori og praksis. Kursene gjennomføres i våre lokaler på klepp, utenfor Stavanger , samt i næringsparken på Kongsberg. Varigheten på kurset er 4 dager.
Headset2_web

Sikkert arbeid med flenser

OLF startet i 2003 Gasslekkasjeprosjeket for å redusere det store antallet lekkasjer på norsk sokkel. Årsaksanalyser viste at ca. 75% av alle hydrokarbonlekkasjer skyldtes
menneskelig svikt.

Siden 2003 har gasslekkasjeprosjekt bidratt betydelig til å redusere antall gasslekkasjer på norsk sokkel. Et av tiltakene i prosjektet er dette kurset som skal heve forståelsen og kompetansen til alle som jobber med og opererer utstyr på trykksatte anlegg. 

Modulbasert opplæring NS-EN 1591-4

kNm Hydraulikk tilbyr modulbasert opplæring av personell i henhold til NS-EN 1591-4. Denne standarden tar for seg kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer skrueforbindelser på trykkpåkjente systemer i kritiske anvendelser.
Standarden inneholder følgende tabeller:

*Tabell 1: Foundation level training matrix.
*Tabell 2: Training matrix for hydraulic tension tightening.

*Tabell 3: Training matrix for hydraulic torque tightening.
Tabell 4: Training matrix for heat exchangers and pressure vessels.
Tabell 5: Training matrix for flanges made of brittle materials.
*Tabell 6: Training matrix for bolt load determination after assembly.
*Tabell 7: Training matrix for compact flanges.
*Tabell 8: Training matrix for clamp connectors
*Tabell 9: Training matrix for special connector/flanges
Tabell 10: Training matrix for small bore tubing connectors
Tabell 11: Training matrix for responsible engineer


*kNm Hydraulikk tilbyr kurs i alle modeuler merket med stjerne.

Kurset inneholder også tilegg til standarden som går på selskapsrelaterte krav og prosedyrer.
V%20Series

Gyldighet & sted

Kurset avholdes i Øksnevad Næringspark på Klepp (15 min fra Stavanger) og hos  K-tech , næringsparken på Kongsberg. 

Kurset har en gyldighet på 5 år under følgende forutsetninger.

a) at den utførende fagperson har jobbet uavbrutt på  flensforbindelser og trykksatte system de siste 6 mnd.

b) at det ikke er grunnlag for å stille spørsmål rund kompetansen til utførende fagpersonen.

Etter 5 år må fagpersonen avlegge et repitisjonskurs for å fornye sertifikatet.