Vindkraft park på Lista.

kNm Hydraulikk AS vant den prestisje tunge kontrakten med Veidekke.

Vindkraft park på Lista.
kNm hydraulikk vant kontrakten med Veidekke og Fred Olsen Renewables AS med utbyggingen av vindkraft på Lista. Leveransen består av spesial designet strekke verktøy, godkjent opplæring til Veidekke personell, Utrasonic målinger og dokumentasjon av forspenningskraften i boltete forbindelser samt leveranse av personell.

Det skal bygges  31 vindmøller og jobben starter i april 2012 med ferdigstillelse første kvartal 2013. Vindmøllene skal årlig produsere nok strøm til å dekke ca. 12000 husstander. Veidekkes begrunnelse for å tildele kNm Hydraulikk kontrakten var kNm sin lange fartstid og kompetanse i feltet.

kNm Hydraulikk AS takker for tilliten og ser frem til oppstart den 17 april 2012.

Veidekkes kommentar i forbindelse med kontrakt:

"Etter grundig gjennomgang av flere tilbud fra ulike leverandører, har vi kommet frem til at kNm sitt tilbud var det beste valget for oss denne gang.
Vi ønsker sammensatt en god pakkeløsning, bestående av godkjent kurs i både hydraulisk boltestrekking, og bruk av Ultrasonic Stress Meter – USM-3.
I pakken forventer vi selvfølgelig veldig god service fra dere, og god oppfølging etter endt kurs. Det er viktig at en kyndig person fra dere bistår oss i oppstarten av strekkoperasjonen, til vi føler oss sikre til å utføre jobben videre alene.”