Lista Vindmølllepark

Montering og vedlikehold av fundamentbolter i Lista vindmølle park.

Lista Vindmølllepark
kNm Hydraulikk ble i 2013 tildelt en kontrakt på montering av 31 vindmøllefundamenter i Lista Vindmøllepark.

Grunnarbeidet ble utført av Veidekke og monteringen av fundamentene ble utført av kNm Hydraulikk.

Turbinene til vindmøllene var det Siemens som leverte.