kNm Safety Nut

kNm Hydraulikk introduserer kNm Safety Nut.

kNm Safety Nut
kNm Safety Nut er en nyutviklet mutter til hjelp for å holde verktøyet på plass særlig under opp/ned operasjon. Flere installasjoner offshore har nå rettet fokus på dette HMS relaterte problemet, og kNm Hydraulikk med slagordet "Safety Made Easy" ønsker å være i forkant.  Sikkerhetsanordningen skal først og fremst forhindre klemskader og fallende gjenstander.