kNm Hydraulikk signerer avtale med Thermotech

Henry Ford sa: Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess. kNm Hydraulikk og Thermotech har signert en samarbeidsavtale. 

kNm Hydraulikk signerer avtale med Thermotech
kNm Hydraulikk og Thermotech har lang erfaring innenfor den samme bransjen, men på ulike geografiske lokasjoner. Ved å inngå en samarbeidsavtale sikrer vi suksess for begge parter. Intensjonen bak avtalen er at begge selskap skal kunne dra nytte av tjenestene, produktporteføljen og tilgangen til personell. Med andre ord, sammen er vi sterkere.