Aktuelle saker

Vindkraft park på Lista.

ed6b674e0968d36a487cebcdcb130c02
kNm Hydraulikk AS vant den prestisje tunge kontrakten med Veidekke AS om å bistå Fred Olsen Renewables AS med utbyggingen av vindkraft på Lista.

Leveransen består av spesial designet strekke verktøy, godkjent opplæring til Veidekke personell, Utrasonic målinger og dokumentasjon av forspenningskraften i boltete forbindelser samt leveranse av personell.

Det skal bygges  31 vindmøller og jobben starter i april 2012 med ferdigstillelse første kvartal 2013. Vindmøllene skal årlig produsere nok strøm til å dekke ca. 12000 husstander.

Veidekkes begrunnelse for å tildele kNm Hydraulikk kontrakten var kNm sin lange fartstid og kompetanse i felten.
kNm Hydraulikk AS takker for tilliten og ser frem til oppstart den 17 april 2012.

Veidekkes kommentar:
“Hei
Etter grundig gjennomgang av flere tilbud fra ulike leverandører, har vi kommet frem til at deres tilbud var det beste valget for oss denne gang.
Vi ønsker sammensatt en god pakkeløsning, bestående av godkjent kurs i både hydraulisk boltestrekking, og bruk av Ultrasonic Stress Meter – USM-3.
I pakken forventer vi selvfølgelig veldig god service fra dere, og god oppfølging etter endt kurs. Det er viktig at en kyndig person fra dere bistår oss i oppstarten av strekkoperasjonen, til vi føler oss sikre til å utføre jobben videre alene.”
 
n%C3%B8yaktighet

Nøyaktighet

Nøyaktig forspenning av boltede forbindelser er ingen selvfølge. Våre produkter har patenterte løsninger som kombinerer hastighet og nøyaktighet.
kvalitet

Kvalitet

Kvalitet er vårt varemerke og våre kunder er de beste referanser. 
kNm Hydraulikk stiller høye krav til sine underleverandører og deres produkter. Utstyret er produsert i USA, Sverige og Tyskland.