Aktuelle saker

Kalibrering og vedlikehold av momentverktøy

kalibrering av momentverkt%c3%b8y
De fleste selskaper har krav til årlig kalibrering av momentverktøy. Dette gjelder både manuell momentnøkkel,pneumatisk og hydraulisk momentverktøy. 
VORFOR SKAL UTSTYRET KALIBRERES ?
Kalibreringen gir deg en trygghet om at verktøyet er i forsvarlig stand og at det gir deg det momentet du har stilt inn. Verdiene som systemet plukker opp blir automatisk sammenlignet med fabrikantens verdier for å se om det finnes avvik. Etter sertifiseringen utstedes det et kalibreringssertifikat som dokumenterer at verktøyet er i henhold til fabrikkspesifikasjonene. All dokumentasjon er sporbar og lagres i vårt AMS system. Alle som bruker oss på kalibrering vil automatisk få innkalling av verktøyet i fremtiden av vårt system fra Antenor. 

Ta kontakt med oss i kNm Hydraulikk for en uavhengig tredjeparts vurdering av ditt verktøy.
n%C3%B8yaktighet

Nøyaktighet

Nøyaktig forspenning av boltede forbindelser er ingen selvfølge. Våre produkter har patenterte løsninger som kombinerer hastighet og nøyaktighet.
kvalitet

Kvalitet

Kvalitet er vårt varemerke og våre kunder er de beste referanser. 
kNm Hydraulikk stiller høye krav til sine underleverandører og deres produkter. Utstyret er produsert i USA, Sverige og Tyskland.